Saabs historia

    Saab är idag ett ledande försvars- och säkerhetsföretag. Över 15 000 medarbetare blickar hela tiden mot framtiden med ett öppet sinne för innovationer, för att finna smarta lösningar på komplexa problem med målet är att göra människor och samhällen trygga. Det är ett grundläggande behov att känna sig trygg och det är Saabs vision att alla ska ha den rättigheten.

    Företaget förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom både militärt försvar och civil säkerhet.

    Denna webbplats är ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och Saab AB för att berätta Saabs historia, om människorna, produkterna och samhället genom tiden

    Teman