Om webbplatsen

  Saab grundades 1937 och uppdraget Saab hade då är detsamma idag - att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Genom åren har tusentals fantastiska medarbetare ständigt hittat nya teknologiska vägar framåt. 2017 fyller Saab 80 år och för att uppmärksamma detta gav Saab Centrum för Näringslivshistoria uppdraget att ta fram och producerat innehållet till denna webbplats.

  Webbplatsen lanserades i april 2017 och uppdateras löpande därefter av Saab.

  Copyright

  Saab AB. Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta Saab AB.

  Användning

  Vill du använda något av materialet på webbplatsen i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste du först kontakta Saab AB. Vi ser dock gärna att materialet används, bara det är för ett gott syfte och vi kan lösa det upphovsrättsliga, så hör av er!

  Källor

  Webbplatsens innehåll bygger på arkivforskning, litteratur samt på intervjuer med nuvarande och tidigare medarbetare genomfört av Centrum för Näringslivshistoria.

  De aktuella arkiven är Saabs arkiv i Linköping, Bofors arkiv i Karlskoga och Kockums arkiv vid Malmö stadsarkiv samt bilder från Marina Museet, Sjöhistoriska museet, Kungliga Biblioteket och Kulturparken Småland/Smålands museum.

  Projektteam Centrum för Näringslivshistoria:

  • Gustav Svensson, arkivarie och research

  • Martin Månson, bildredaktör och mediaimport

  • Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och skribent

  • Anders Sjöman, projektledare

  Kontaktuppgifter

  Saab AB Box 12062 102 22 Stockholm Tel vx: 08-463 00 00 www.saab.com och www.saabgroup.com

  Centrum för Näringslivshistoria Grindstuvägen 48–50 167 33 Bromma Tel vx: 08-634 99 00 E-post: info@naringslivshistoria.se eller www.naringslivshistoria.se