Produkterna

  Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Inte minst förknippas Saab med de största industriprojekten som har genomförts i Sverige. Främst står JAS 39 Gripen, den senaste generationens militärflygplan.

  Dagens Saab står på flera historiska ben och det sätter sitt avtryck på den bredd av produkter som utvecklas och tillverkas inom koncernen. Flyget är vad allmänheten främst förknippar med varumärket Saab. Sedan 1930-talet har Saab utvecklat och tillverkat flygplan, både militära och civila. Här märks bland annat Saab 35 Draken, Saab 37 Viggen och JAS 39 Gripen, projekt som tillhört de största industriella projekten under respektive tidsepok och som fört med sig mängder av ny kunskap och nya applikationer på en lång rad områden.

                

  Sedan början av 2000-talet ingår också delar av försvarskoncernen Celsius med Bofors i Saab. Bofors blev Sveriges främsta tillverkare av marinartilleri och krut vid sekelskiftet 1900 och under andra världskriget var luftvärnskanonen Bofors 40 mm en av de pjäser som fick en avgörande betydelse för utgången av kriget. Men det är Bofors tillverkningar av pansarvärn och robotsystem som lever kvar i nutidens Saab. Dit hör exempelvis granatgeväret Carl-Gustaf och luftvärnsrobotsystemet Bamse.

   

  Kockums i Malmö och Karlskrona utvecklade några av de första svenska ubåtarna redan för mer än hundra år sedan. Sedan 2014 är Kockums en del av Saabkoncernen och där utvecklas nu nästa generation ubåtar med arbetsnamnet A26. På Karlskronavarvet har man också byggt Visbykorvetterna, fartyg med design i smygteknik och som är svårupptäckta med radar.

   

  År 2006 gjorde Saab ett av sina mest strategiska förvärv med köpet av Ericsson Microwave Systems. Där återfinns världsledande produkter inom radar och övervakning, bland annat den flygburna radarn Erieye, markradarfamiljen Giraffe och artillerilokaliseringsradarn Arthur. Under senare år har Saab gjort stora satsningar på forskning och utveckling av nästa generations radarsystem – teknik som kommer till användning inom allt från terrorismbekämpning till övervakning av naturkatastrofer och miljöhot.

  Artiklar - Tema Produkterna