Kullagrets pappa blev driven boforschef

  Sven Wingquist, de sfäriska kullagrens uppfinnare och grundaren av SKF, ledde Bofors i många år och var även aktiv styrelseledamot i Saab.

  Sven Wingquist tillhör den grupp av svenska uppfinnare och industrimän som fick sina genombrott omkring sekelskiftet 1900 och vars skenbart enkla, men genialiska, uppfinningar och konstruktioner kom att leda fram till världsomspännande exportindustrier. Det finns många exempel, som till exempel de Lavals separator och ångturbin, Ericssons telefon och Daléns acetylengaskonstruktioner (AGA).

  Wingquist föddes i Hallsberg 1876 och tog ingenjörsexamen i Örebro. Efter vidareutbildning vid John Jennings vävskola i Norrköping och en studieresa till USA kom han som anställd till Jonsereds fabriker åren 1896–99. Sistnämnda år blev han driftsingenjör vid Gamlestadens textilfabriker. Där började han på allvar arbeta på sina kullagerkonstruktioner. Påskdagen 1907 blev han färdig med sin egen konstruktion, det sfäriska dubbelradiga kullagret.

  Sven Wingqvist
  Sven Wingquist, de sfäriska kullagrens uppfinnare och grundaren av SKF, ledde Bofors i många år som styrelseordförande 1917–1946, tillika vd 1932–1936. Han var även aktiv styrelseledamot i Saab från 1937. Oljemålning av Oskar Spitzmüller, Wien.

  Kullagren spreds över världen

  Patent togs snabbt ut i en rad länder och Wingquist var med och grundade företaget SKF, som snabbt växte till en världsomspännande industri från sin lilla verkstadslokal i Göteborg.

  Wingquist var vd och styrelseordförande i SKF, men trappade ner och avgick från sin post som vd 1919, förmodligen på grund av utmattning och alltför stor arbetsbelastning. Men det är nog fel att säga att Wingquist kastade in handduken. Istället hade han en lång rad andra uppdrag och kom att spela en avgörande roll för Bofors utveckling under flera decennier.

  Han fungerade som företagets styrelseordförande 1917–1946 och tillika verkställande direktör åren 1932–1936. Åren närmast efter första världskriget stod Bofors inför stora svårigheter, orderbrist och ekonomiska bekymmer. Men under Wingquists ledning utvecklades Bofors till en världsindustri. Han understödde forsknings-, experiment- och utvecklingsarbetet både när det gällde nya försvarsmateriel och inom den civila sektorn. Det var på 1920- och 30-talen som Bofors lyckades ta fram sina första riktigt betydande kanonkonstruktioner, främst Bofors 40 mm, som blev en stor försäljningsframgång.

  Tiden efter första världskriget präglades också av pacifism och nedrustning och från olika håll riktades stark kritik mot Bofors. Wingquist var en skicklig förhandlare och pr-man och lyckades tona ner det misstroende som florerade i pressen och i riksdagen.

  Flygbild över Svenska Kullagerfabriken
  En flygbild över Svenska Kullagerfabriken, SKF, i Göteborg. Ur ”Sverige i bilder 1928”. Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria.

  Klar och framsynt ledare

  Det har sagts att Wingquists ledarskap i Bofors präglades av en framsynthet och klarhet i de stora linjerna. Han såg till att Bofors blev en viktig aktör vid upprustningen av det svenska försvaret under krigsåren 1939–1945. Han var också intresserad av de sociala utmaningarna inom företaget och var både själv en stor donator och tog initiativ till olika välfärdslösningar. Det var Wingquists idé att skapa ett semesterhem för de anställda på Storön i Vänern.

  När man idag bläddrar i de historiska dokumenten så framstår det tydligt att Sven Wingquist kom att spela en mycket viktig roll för svensk industri, inte minst i flera av de företag som har bidragit till att skapa dagens Saabkoncern. Förutom sitt engagemang i Bofors var Wingquist även ordförande i styrelsen för Bofors Nobelkrut samt styrelseledamot i Saab från grundandet 1937. Han var styrelseordförande för Svenska Flygmotor AB och styrelseordförande i Bofors dotterbolag Nydqvist & Holm AB och därutöver bland annat styrelseledamot i AB Volvo.

  Trots framgångarna och sin stora förmögenhet förblev Sven Wingquist en ödmjuk och jordnära person. Han pratade ogärna om sina bedrifter och gav få intervjuer. Sven Wingquist avled 1953.

  Skiss av ett kullager
  Skiss av ett kullager. Wingquists patent ledde fram till en världsindustri. Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria.