Svensk säkerhet

  Sverige har en lång historia av satsningar på försvars- och säkerhetsindustri. Detta lilla, glesbefolkade land vid polcirkeln har alstrat en lång rad välkända, högteknologiska bolag – däribland Bofors, Kockums och Saab – som idag är sammanvävda i Saab. I vissa delar går historien tillbaka ända till 1600-talet då Sverige blev en av Europas stormakter.

  Sveriges säkerhetspolitiska läge vid Östersjön har i många hundra år varit en bakgrund till vikten av att utveckla en egen svensk försvarsindustri. Det har funnits en politisk vilja att bygga upp ett oberoende starkt försvar och att skapa trygghet för rikets invånare. Men enbart politiska ambitioner är inte tillräckligt. Sverige har också förfogat över en ovanligt slagkraftig kombination av god tillgång på råvaror, ett tekniskt ingenjörskunnande samt drivna entreprenörer som lett fram till utvecklingen av en försvars- och säkerhetsindustri i världsklass.

   

  Saab växte fram på 1930-talet under hotet om ett nytt världskrig. I det neutrala Sverige fanns då en önskan hos politikerna att skapa ett eget flygvapen baserat på en inhemsk industri. Flyget var framtiden, förstod man. Statsminister Per-Albin Hansson förklarade 1936 i ett tal att ”vårt land bör så långt möjligt själv tillverka våra vapen. Vi har goda varv och vapensmedjor men vi har ingen tillverkning inom landet av stridsflyg”.

   

  Den 2 april 1937 grundades Saab med inriktning på utveckling och tillverkning av stridsflygplan. Under kalla kriget var det produkter från Saab som byggde upp det svenska flygvapnet, som blev ett  av världens största. Flygplan som Draken, Viggen och Gripen är några av Sveriges största industrisatsningar genom historien och har lett fram till en banbrytande teknikutveckling på flera områden, inte minst inom IT-sektorn.

   

  I dagens Saab återfinns en stor del av den svenska försvars- och säkerhetsindustrins historia. Genom förvärv av bolag som Bofors och Kockums har Saab tillförts ett arv som i vissa delar går ända tillbaka till 1600-talet. Vid örlogsvarvet i Karlskrona sjösattes den svenska stormaktens mest specialiserade fartyg redan på Karl XI:s tid och på samma plats tillverkas idag nästa generations ubåtar. På bruksområdet i Bofors utvecklade Alfred Nobel i slutet av 1800-talet en världsledande tillverkning av kanoner och krut – och mer än hundra år senare utvecklas där luftvärnssystem och pansarvärnsvapen för framtidens behov.

   

  Idag är Saab ett av världens ledande företag inom försvars- och säkerhetsindustrin med över 15 000 medarbetare. Blicken riktas mot framtiden med ett öppet sinne för nya innovationer och en iver att finna smarta lösningar på komplexa problem. Strävan är att ta fram, anpassa och förbättra högteknologiska produkter och avancerade systemlösningar för kunder på en global marknad. Det handlar om både militära och civila tillämpningar.

   

  Framför allt förknippas Saab med tillverkning av stridsflygplan och ubåtar, men bolaget gör mycket mer. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom försvar (armén, flygvapnet och marinen). Ett stort fokus ligger också på civila övervakningssystem för bland annat hamnar och flygplatser. Saab är exempelvis först i världen med att ha utvecklat fjärrstyrda flygledartorn.

   

  Försvars- och säkerhetsindustri handlar om att skapa förtroende och bygga affärsrelationer som är långsiktiga och det har Saab ägnat sig åt med framgång i många år. Här finns erfarenheten av att världen ständigt förändras och att man måste följa med sin tid och stå redo inför nya problem och hotbilder.

   

  Målet är att göra människor och samhällen trygga. Det är ett grundläggande behov att känna sig trygg och det är Saabs vision att alla ska ha den rättigheten.

  Artiklar - Tema Svensk Säkerhet