Saab 210 Lilldraken

  Ingenjörerna på Saab kunde sällan eller aldrig slå sig till ro. Redan 1949 började man projektera för en ersättare till jaktflygplanet Saab 29, ”Flygande Tunnan”.

  Flygplan 210,
  Nära 900 flygningar gjordes med Saab 210, Lilldraken, under drygt fyra år. Bilden från augusti 1954. Foto: STF.

  Avsikten var att få fram ett plan som skulle kunna strida mot kärnvapenbärande bombflygplan på hög höjd. Planet måste också kunna flyga fortare än ljudet.

  Projektledare blev Erik Bratt. Han insåg tidigt att man borde prova en så kallad dubbeldeltavinge för att klara kraven på såväl överljudsfart som låg landningsfart.

  Försöksplanet fick beteckningen Saab 210 och kallades populärt Lilldraken. Den första provflygningen skedde i januari 1952 med Bengt Olow som pilot. Nära 900 flygningar gjordes med Saab 210 under drygt fyra år. Mest uppmärksammad blev nog uppvisningen över Stockholm i samband med huvudstadens 700-årsfirande den 6 juni 1953.