Saabs hemliga rum: Bergverkstaden

  Djupt ner i urberget i Linköping byggdes ett av Sveriges hemligaste rum: Saabs underjordiska fabrik. Bergverkstaden hade plats för tusen anställda och kom till för att säkra driften av svensk flygindustri under andra världskriget.

  Bergverkstaden
  Djupt ner i urberget byggdes ett av Sveriges hemligaste rum: Saabs underjordiska fabrik med plats för tusen anställda. Anläggningen kom till för att säkra driften av svensk flygindustri under andra världskriget. Foto: Åke Lärkert.

  Mitt under andra världskriget började Saab och Kungliga Flygförvaltningen (KFF) gemensamt arbeta på en hemlig plan: en komplett fabrik drygt 30 meter ner i marken under Saabs ordinarie industriområde i Tannefors i Linköping.

  Det fanns en rädsla för fientliga flyganfall och att Sverige skulle dras in i kriget. Redan 1940 hade grannländerna Norge och Danmark ockuperats av Nazi-Tyskland. Den underjordiska verkstaden skulle säkra Saabs möjligheter att fortsätta tillverkningen även vid en turbulent situation. Ventilationen skulle till och med kunna stå emot ett gasanfall.

  Byggdes under kriget

  Bygget kom igång i mars 1943 och i december 1945 stod de enorma lokalerna klara för inflyttning. Då var kriget redan över, men verkstaden skulle spela en fortsatt viktig roll även under efterkrigstiden och det kalla kriget. Saab hade stått för bygget, medan KFF ägde och bekostade verkstaden ända fram till 1968, då Saab övertog ägandet.

  Till verkstaden leder fortfarande en rulltrappa, som var Sveriges längsta när den invigdes 1945. Dit kommer man först efter att ha passerat tre skyddsrumsdörrar. Bergverkstaden var länge en väl förborgad hemlighet och än idag är det få utanför företaget som har fått se den.

  Personalingång till bergverkstaden
  Bergverkstaden var länge en väl förborgad hemlighet och på marknivån anade man inte mycket om anläggningens dimensioner. Här personalingången till bergverkstaden. Foto: Åke Lärkert.
  Grottan i bergverkstaden
  Den så kallade ”grottan” i bergverkstaden. Golvarealen i hela anläggningen uppgår till mer än 20 000 kvadratmeter, motsvarande fyra fotbollsplaner. Foto: Å. Andersson.

  Fyra fotbollsplaner stor

  Några siffror ger en antydan om projektets dimensioner. Golvarealen uppgår till mer än 20 000 kvadratmeter, motsvarande fyra fotbollsplaner. Sammanlagt cirka 146 000 kubikmeter granit sprängdes bort, bergmassor som blev till ett helt eget litet berg invid flygplatsen. I berget bereddes utrymme bland annat för plåtverkstad, maskinverkstad, fallhammarverkstad, matsalar, kök, omklädningsrum och kontor. Omkring 1 000 personer kunde arbeta där nere i varje skift.

  En omsorg om luftkonditioneringen innebar att frisk luft pumpades in i berget och ett mål var att skapa en av landets mest hälsosamma arbetsplatser. Men visst var det en speciell värld att vistas i nere i den underjordiska fabriken långt från dagsljus och världshändelser. Det hände att arbetskamraterna spelade spratt med varandra och ställde om de särskilda klockor som visade temperatur och väderlek utomhus: till exempel från regn och låga temperaturer till sol och plus 20 grader! Det fanns också en hierarki inom företaget som avspeglades i synen på dem som arbetade där nere – många ansåg att det var finare att arbeta i verkstäderna ovan jord.

  Förvandlades till förråd

  Med tiden tinades de frostiga relationerna mellan världsmakterna upp. I början av 1990-talet enades Tyskland igen och Sovjetunionen upplöstes. Det kalla kriget fick ett slut och i samma takt minskade behovet av bergverkstaden. Vid millennieskiftet omvandlades berget till förrådsutrymmen.