• 2017

   Saab fyller 80 år

  • 2015

   Stort kontrakt med Förenade Arabemiraten på det nya radarsystemet Swing Role Surveillance System.

    

   Tillverkningen av A26-programmet inleds i Karlskrona.

  • 2014

   Saab och Thyssen Krupp meddelar att en avsiktsförklaring undertecknats som innebär att Saab köper Kockums.

  • 2010

   Ny organisation och en uppdelning i sex affärsområden.

   Ny vd: Håkan Buskhe

  • 2009

   Storsatsning inleds på forskning och utveckling av nya generationens radarsystem

  • 2006

   Saab förvärvar hela Ericsson Microwave Systems och Saab Ericsson Space

  • 2000

   En stor förändring. Saab och Celsius (inklusive före detta Bofors) slås samman och samlar flyg-, robot- och flygelektroniktillverkning inom Saab. Bofors artilleriverksamhet, inklusive intelligent ammunition, överförs till BAE Systems.

    

   Bofors delas upp mellan Saab Dynamics (robotar och lätta understödsvapen) och BAE Systems Bofors AB (eldrörssystem och ammunition), som ingår i försvarskoncernen BAE Systems Inc.

  • 1999

   Saab förvärvar försvarskoncernen Celsius.

  • 1992

   Bofors går samman med Förenade Fabriksverken i Eskilstuna och bildar bolaget Swedish Ordnance inom Celsiuskoncernen.

  • 1990

   Flyg- och fordonstillverkningen skiljs åt: General Motors tar över personbilstillverkningen i det nybildade Saab Automobile AB. Scania blir ett självständigt bolag. Resterande del kvarstår i Saab AB.

  • 1989

   Kockums Marine AB går samman med Karlskronavarvet AB

  • 1988

   Första provflygningen av JAS 39 Gripen.

  • 1987

   Näcken byggs ut med en åtta meter lång stirlingsektion och blev därmed den första stirlingdrivna ubåten i världen. Med stirlingtekniken kan ubåten hålla sig under vatten flera veckor i sträck. Det tystgående maskineriet gör också ubåtarna svårare att upptäcka.

   Civil fartygsproduktion läggs ner. Företaget heter nu Kockums Marine AB och satsar på tillverkning av militära fartyg.

   Kockums får en jättelik exportorder värd 15 miljarder kronor från Australien om att bygga sex ubåtar till den australiensiska marinen. Kockums byggde förskepp, mittsektion och två plattformar till den första Collins-ubåten i Malmö.

  • 1977

   Första leveransen av luftförsvarsradarystemet Giraffe

  • 1969

   Sammanslagning med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB.

  • 1967

   Mellan 1967-1969 Ubåtarna Sjöormen, Sjölejonet och Sjöhunden på Kockums och Sjöbjörnen och Sjöhästen i Karlskrona sjösätts. De första som tillverkas genom sektionsbyggande. Den högtidliga sjösättningen av Sjöormen i januari misslyckas vid första försöket eftersom kylan fick båten att kärva fast i slädbanan.

  • 1965

   Företaget ändrar namn till Saab AB.

  • 1962

   Ubåtarna Draken, Vargen, Nordkaparen och Springaren sjösätts. Den första serie som helt projekterades på Kockums och som därmed var en bekräftelse på att företaget uppnått förmågan att kunna ta fram egna ubåtar.

    

   Ericsson tar fram den första helt svenskutvecklade flygradarn till Saab 35 Draken

  • 1955

   Premiärflygning för Saab 35 Draken.

  • 1952

   Premiärflygning för Saab 32 Lansen, som var i tjänst i Flygvapnet från 1956 till 1997.

  • 1950

   Ny vd: Tryggve Holm

  • 1948

   Premiärflygning för Saab 29 Tunnan.

  • 1946

   Granatgeväret 84 mm m/48 börjar utvecklas på FFV i Eskilstuna, men tillverkningen av eldrör sker på Bofors. Utomlands kallas granatgeväret Carl-Gustaf.

  • 1945

   Premiärflygning för Saab 91 Safir den 20 november. Fram till Saab 340 var det Saabs största exportframgång. Den användes av ett flertal flygskolor och flygvapen. Totalt tillverkades 323 exemplar. Konstruktör var Anders Johan Andersson.

   Ett unikt verkstadsutrymme, ett bergrum på drygt 20 000 kvadratmeter, tas i bruk i Linköping.

  • 1942

   Statens Uppfinnarnämnd, Bofors, L M Ericsson och Saab påbörjar gemensamt forskning om ekoradio, det svenska namnet på radar

  • 1939

   Svenska Aero AB köper upp konkurrenten ASJA och flyttar huvudkontoret till Linköping. I praktiken blir det ASJA som övertar varumärket Saab.

   Vid en extra bolagsstämma väljs Torsten Nothin till styrelseordförande, en post han innehar i nästan 20 år. I styrelsen ingick också Marcus Wallenberg, däremot inte Axel Wenner-Gren.

   Ny vd: Ragnar Wahrgren

   Andra världskriget bryter ut och Bofors spelar en avgörande roll vid upprustningen av det svenska försvaret.

  • 1937

   Svenska Aeroplan AB bildas med huvudkontor i Trollhättan. Grundare är Bofors och Ab Ars (dotterbolag i Electroluxkoncernen). Bland stiftarna finns: Marcus Wallenberg, Axel Wenner-Gren, Sven Wingquist.

   I januari enas man om att aktierna delas lika mellan ASJA och Bofors och den 31 mars bildas AB Förenade Flygverkstäder, AFF.

   Som ordförande för AFF utses överståthållaren i Stockholm, Torsten Nothin.

  • 1936

   Försvarsbeslutet innebär en väsentlig förstärkning av flygvapnet. Det tolkades som att Sverige fram till 1943 skulle anskaffa 297 krigsflygplan och 95 skolflygplan.

   Diskussioner inleds mellan ASJA och Bofors om att bilda ett gemensamt bolag för tillverkning och konstruktion av flygplan.

  • 1932

   ASJA köper Svenska Aero av Carl Clemens Bücker för 250 000 kronor. I köpet fanns en inneliggande beställning på sju jaktplan av typen J6 Jaktfalken.

  • 1930

   ASJ:s flygplansavdelning bildas, ASJA, på initiativ av vd Erland Uggla. Chef blev Sven Blomberg.

  • 1914

   Varvet leverar sina första ubåtar till den svenska marinen, Svärdfisken och Tumlaren, och ubåtstillverkningen var nu den centrala delen av företagets verksamhet.

  • 1907

   AB Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ, grundas i Linköping av bröderna Carl Johan och Erland Uggla.